Uddrag fra Dag 4 - Lokums-John beregner forbruget af toiletpapir

Samtidig med at solen brød igennem skyerne over Thylejren og efter et par kølige dage sendte temperaturen op omkring 25 grader, foretog Lokums-John onsdag morgen en beregning af det foregående døgns forbrug af Hvide Lam-toiletpapir i den mekaniske Electroluxtoiletvogn, som stadig var den eneste, der virkede. 

John havde i et par dage fundet forbruget overvældende, og hans optælling viste da også, at der i denne ene vogn i løbet af et døgn var brugt 34 ruller, svarende til tolv tusinde blade papir. Alt dette papir kunne ikke have fundet vej til lejrens røvhuller,som han udtrykte det i lejravisen. Ved en rundspørge, han foretog i et par af lejrens telte, viste det sig da også, at toiletpapiret blev brugt til adskillige andre formål. En pige indrømmede således at have tørret gryder af med det. 

Lokums-John måtte derfor meddele lejren sin beslutning om at gå væk fra det bløde, men også dyre crepepapir og i stedet benytte det brune og temmelig stive papir af mærket 00, der ikke kunne anvendes til meget andet end sit formål og vel knap til det. Hvide Lam-papiret kunne derefter kun fås mod betaling hos Søren Købmand. Et andet påtrængende problem i samme  kategori blev påpeget af Preben Maegaard på dagens fællesmøde. Måske på grund af de stadig ganske få fungerende toiletter besørgede en del af lejrens deltagere i det fri. Et par af naboerne havde klaget, og en rundtur i lejrens yderområder havde overbevist Preben om, at problemet var omfattende. De mange lorte kunne give anledning til musetyfus og anden sundhedsfare og var i sig selv ubehagelige for både børn og voksne, der færdedes i området. 

Disse aktiviteter var også blevet bemærket af journalister på Thisted Dagblad. En lokal besøgende fortalte til avisen, at han og hans kone ved indgangen til lejren var blevet mødt af synet af en ung mand, der sad og forrettede sin nødtørft. Da manden bemærkede ægteparret, vendte han oven i købet provokatorisk forsiden ud mod dem.

Forespurgt af avisen erklærede kommunalbestyrelsesmedlemmet Gustav Kaspersen fra Tømmerby, at han nu ville kræve de hygiejniske forhold i lejren taget op på næste kommunalbestyrelsesmøde. Han tilføjede, at mange mennesker havde henvendt sig til ham, fordi de var bekymrede over, hvad de så i lejren. 

Preben Maegaard kunne på fællesmødet oplyse, at endnu en Electrolux-toiletvogn med fem pladser formentlig ville være klar til brug dagen efter og en tredje  vogn fredag. Electrolux havde stillet lejren i alt fem vogne i udsigt, og de sidste to skulle ifølge firmaet blive kørt frem i den følgende uge, men erfaringerne med de første vogne fik Preben til at tage sine forbehold. 

Indtil lejren var velforsynet med mekaniske toiletter, måtte Preben Maegaard pege på en enkel og billig løsning på lorteproblemet i den fri natur: Hver enkelt måtte tage en spade og grave lorten ned efter besørgelse. Dagen før åbningen havde lejren været i besiddelse af syv spader, og de måtte stadig være et sted på området. Ellers, hvis der var behov for flere spader, måtte teltfolket sørge for at sige til.

I lejravisen opsummerede Preben Maegaard problemets løsning i kort form:

“Tag en spade

Grav et hul

Tøm din tarm

Dæk hullet til

Lad spaden blive på stedet”

Kommentarer
© 2011-2012 Hippieselskabet  All rights reserved
Log ind