Hjardemål filmen

Omdrejningspunktet i Peter Øvigs Hippie 2 er besættelsen af Hjardemål kirke.

FIlmen er lavet af Husfilm, en filmgruppe for det dengang nyetablerede Projekt Hus i Magstræde i København. Gruppens medlemmer var bl.a. Peter Louis Jensen, Stig Brøgger, Bodil Marie Nielsen, Peter Sakse, Claus Wanscher og Preben Nygaard.

Husfilm arbejdede både med den dokumentariske form og fiktionen, og var i temaer orienteret mod samtid og samfund, med andre ord en politisk filmgruppe.

Hjardemålfilmen var den vigtigste produktion Husfilm satte igang. Den baserede sig på Peter Louis Jensens ide om at Husfilm skulle besætte en kirke. Det var medens gruppen var igang med optagelser til filmen Længsel, som var en revolutionsromantisk afsøgning.

Men Hjardemålfilmen blev først til virkelighed da gruppen i Thylejren mødte boligaktivister fra Hudegrunden på Vesterbro, og folk fra Kunstakademiets arkitektskole. Dem der kom til at hedde Hjardemålgruppen var 15 personer, 6 kvinder og 9 mænd som natten til 1. september 1970 bestte og barikaderede Hjardemål kirke. De medbragte et omfattende film og kommunikationsudstyr. Det skulle bruges både til at kommunikere ud af kirken, men især til i billeder og lyd at registrere de 15 personers liv i kirken i en uge, hvorefter kirken ville blive åbnet igen. Det var drømmen, men det kom til at gå meget anderledes. Filmen starter i Thylejren.

Kommentarer

video

© 2011-2012 Hippieselskabet  All rights reserved
Log ind