09.11.2012 Apple strammer skruen: Fjerner nu også Hippie-bøger fra App Store

For press release in english look below.

Pressemeddelelse fra Gyldendal 9. november:

Apple strammer skruen: Fjerner nu også Hippie-bøger fra App Store

Apple optrapper nu censuren mod Peter Øvig Knudsens to Hippie-bøger og har fjernet App-udgaven af bøgerne fra deres App Store. Beslutningen blev meddelt ved en telefonopringning fra Apple i Californien.

”Det nye skridt fra Apple er langt alvorligere end de første: Ebogs-udgaverne af Hippie har trods alt kunnet købes andre steder end i Apples iBookstore, men App-udgaven til iPad og iPhone kan udelukkende købes i App Store. Vi har derfor nu ingen mulighed for at sælge den mest avancerede udgave af mine bøger,” siger Peter Øvig Knudsen.

App-udgaven af Hippie-bøgerne kombinerer en ebogsudgave, der indeholder tekst og fotos, med en lydbogsudgave, der indeholder forfatterens egen oplæsning af bogen med nykomponeret musik af Tømrer-Claus, en af bogens hovedpersoner. App-udgaven, der er specielt udviklet af Hippieselskabet, giver mulighed for at skifte frit mellem læsning og oplæsning med musik og er efter alt at dømme den første af sin art i verden.

App-udgaven af Hippie 1 udkom sammen med papirbogen i oktober sidste år og blev ved den lejlighed godkendt af Apple. Den har således været til salg i App Store i over et år. App-udgaven af Hippie 2 blev ligeledes i første omgang godkendt af Apple og har været til salg siden udgivelsen for to uger siden.

”Apples beslutning blev meddelt telefonisk af en medarbejder, der kun havde standardsvar på mine indvendinger. Konsekvensen for os er voldsomt ubehagelig:  Vi har investeret betydelige summer og kræfter i en avanceret ebogsudgave, som vi nu ikke kan sælge nogen steder. Selv hvis vi censurerer den, vil den sandsynligvis ikke blive godkendt til salg i App Store,” siger Jens Lauritsen, administrerende direktør i Hippieselskabet.

I sidste uge godkendte Apple en æblecensureret udgave af Hippie-ebøgerne til salg i iBookstore efter først at have afvist bøgerne på grund af nøgne mennesker. Men allerede efter fire dage blev den censurerede udgave fjernet fra iBookstore uden nogen begrundelse fra Apple.

Sagen har vakt voldsom debat, flere kulturordførere har rejst sagen i Folketinger, danske medlemmer af EU-Parlamentet har rejst den over for EU-Kommissionen og kulturminister Uffe Elbæk har bebudet, at han vil kontakte sine ministerkollegaer i EU for at finde fælles fodslag i sagen.

”Sagen er for mig at se af afsindigt stor principiel betydning,” siger Peter Øvig Knudsen. ”Netop nu dannes mønsteret for det digitale kulturforbrug i Danmark, og pludselig skal vi forholde os til, at store udenlandske koncerner kan censurere eller simpelthen forhindre salget af dansksprogede bøger til de danske læsere.”

 

 

Se links til den internationale presseomtale på http://hippienu.dk/node/141 og se de censurerede billeder på http://hippienu.dk/node/345

Hippieselskabet er oprettet for at udgive de digitale udgaver af Hippie 1 og 2 og ejes af Peter Øvig, Gyldendal og e-firmaet Empatii. Hippiselskabet er blandt de tre nominerede til SAXOs Innovationspris, som uddeles af kulturministeren på BogForum i aften.

Uddrag fra brugeranmeldelser af Hippie-Apps:

 

Jeppe Lajer, læseranmelder, Hippie App 2:

”Ipad App'en er på samme høje niveau som 1'eren med Tømrer Claus' fascinerende musikside og den meget fine mulighed for at skifte mellem lydbog og ebog - hvilket har gjort mine cykelture MEGET bedre, samtidig med at jeg selv kan læse videre i teksten, når det passer bedre ind i den sociale setting ,jeg befinder mig i. ”

 

Nina Maria Mørk, læseranmelder, Hippie App 1:

”Peter Øvig og jeg har haft et meget intimt forhold de sidste fire dage. Vi har ligget tæt på sofaen, skrællet kartofler, lavet aftensmad og sågar også været i karbad sammen. Jeg har nemlig læst hans nyeste bog Hippie 1 på min iPad, og da App’en til bogen er så smart udformet, at den kan skifte mellem tekst og lydbog, kan man bringe historierne om Tømrer-Claus, Henning Prins, Te-Dan og den indtil videre aldeles utiltalende Peter Louis-Jensen med sig over alt.”

 

 

Press release, Gyldendal Publishing House, Denmark:
Apple tightens the screw: Hippie books removed from the App-Store

 

Apple are escalating it’s censorship of Danish author Peter Ovig Knudsen’s two hippie books by removing the App editions from it’s App Store. The decision was announced via telephony from Apple’s headquarters in California.


”This latest step by the Apple Corporation is even more alarming than Apple’s first act of censorship. Until now it has been possible to purchase the e-books elsewhere on the Internet, but the App-edition, made solely for IPad and Iphone can only be bought through the Apple Store, and it is therefore no longer possible for us to sell the most advanced edition of my book”, says Peter Ovig Knudsen

The App-edition of the Hippie books combines an e-book edition containing text and photos with a Audio book including the author reading his work and newly composed music by Tomrer-Claus (Carpenter Claus) one of the main protagonists of the book. The App edition is a special edition developed by The Hippie Company, which gives the user a choice of combining reading with listening to the Audio book and music. It is, to our knowledge, the first of its kind worldwide.

The app edition of Hippie 1 was released simultaneously with the paper edition October last year and was back then approved by Apple. As such it has been available for more than a year through the App Store. The App edition of Hippie 2 was also at first approved and has been in the App Store for more than two weeks.

”Apple’s decision was communicated to us by an Apple employee who was not very forthcoming and gave standard answers to my objections. The consequences for us are significant. We have spend a lot resources and considerable amounts of money in developing this App, which is now of no use to us. Even if we self censor it is unlikely that it will be approved for sale by Apple, says Jens Lauridsen, CEO of the Hippie Company.

Last week, after Apple had at first rejected the books on grounds of showing photos of naked people, an edition of the Hippie e-books where nudity was concealed using apples was approved. Four days later the books were however removed from the site by Apple with no further explanation.

The developments have caused considerable debate. Several political spokespersons have raised the matter in the Danish Parliament and Danish members of the EU Parliament have complained to the European Commission. Danish Culture Secretary, Uffe Elbaek, has promised to contact his colleagues in Europe to establish a European common ground on the matter of Apple censorship.

”This is a matter of great principal significance” states Peter Ovig Knudsen “ The pattern for how we deal with the use of digital cultural content is being established here and now, and suddenly we have to consider whether big foreign and multinational corporations will censor content, or simply reject selling work, written in Danish for a Danish audience”.

 

View international press links here http://hippienu.dk/node/141 and the photos here http:// hippienu.dk/node/345

 

The Hippie Company is founded with the purpose of publishing the digital editions of the Hippie Books and is owned by Peter Ovig Knudsen, Gyldendal and the e-company Empatii.

 

Excerpts from the Hippie-Apps:

 

Jeppe Lajer, reader reviewer, Hippie App 2:
”The Ipad App for Hippie 2 is just as good as number 1 with Tomrer Claus fascinating soundtrack and the exiting choice of shifting between Audio book and e-book - which has made my bicycle rides A LOT better, while at the same time I can continue reading when that suits the social surroundings I am in ”

 

Nina Maria Mørk, reader reviewer, Hippie App 1:
”Peter Ovig and i have established a very intimate relationship over the last four days. We have been cuddled ud on my sofa, been peeling potatoes, making supper and even bin in the hot tub together. The thing is that I have been reading Hippie 1 on my Ipad, which makes it possible for me to shift between reading and listening. This has made it possible for me to bring the stories of Tomrer-Claus, Henning Prins, The-Dan and the so far very unappealing Peter Louis-Jensen with me where ever I go.”

 

 

 


Kommentarer

© 2011-2012 Hippieselskabet  All rights reserved
Log ind