15.4.2013: Journalistforbund og EU-udvalg ind i Apple-sagen

Både EU-Parlamentets kulturudvalg og Dansk Journalistforbund går nu aktivt ind i sagen om Apples afvisning af Peter Øvig Knudsens Hippie-bøger.

EU-udvalget har skrevet et brev til det amerikanske firma med en opfordring til dialog om ytringsfrihed, mens det danske journalistforbund har foreslået European Federation of Journalists, EFJ, at vedtage en udtalelse mod censureringen.

EU-Parlamentets Udvalg for Kultur og Uddannelse, der har den danske EU-parlamentariker Morten Løkkegaard (V) som næstformand, udtrykker i brevet til Apples ledelse i Californien bekymring over, hvordan firmaet bruger sin ”dominerende position”. Især finder EU-udvalget det problematisk, fordi Apple ikke tillader andre at distribuere bøger og andet til firmaets populære telefoner og tablets. Endnu mere problematisk bliver det, fordi bl.a. forfattere, der har fået fjernet deres bøger af Apple, har fundet det vanskeligt eller decideret umuligt at komme i dialog med firmaet om sagerne.

Ytringsfriheden er en fundamental rettighed i EU, fremhæver EU’s kulturudvalg, der derfor opfordrer Apple til at gå i dialog med udvalget om kriterierne for at fjerne bøger og andre værker fra firmaets netbutikker.  Mange kunstnere er afhængige af gennemsigtighed i processen, og udvalget slutter med en ”stærk” anmodning til Apple om at gå i dialog ”så hurtigt som muligt”.

Brevet er underskrevet af kulturudvalgets ledelse, herunder den konservative, tyske formand Doris Pack.

Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse har samtidig besluttet at foreslå en udtalelse om ”The Danish Case”, som afvisningen af Hippie-bøgerne kaldes i Bruxelles, til årsmødet i maj i den europæiske journalistorganisation, EFJ.

I udtalelsen, som journalistforbundets formand, Mogens Blicher Bjerregård, regner med at få vedtaget på årsmødet, opfordrer EFJ til, at ”Apples censur mod bøger og anden journalistik bliver stoppet øjeblikkeligt”.

Den danske æblesag, konkluderer Journalistforbundets ledelse, illustrerer sammen med tilsvarende sager fra andre lande de store hindringer for den frie informationsstrøm, som Apples markedsdominans medfører, ikke mindst når det gælder kulturelle produkter.

EFJ ser med stor alvor på den stigende tendens til censur i cyberspace, hedder det i udtalelsen, og fordi det risikerer at føre til selvcensur hos forfattere og journalister, kalder det på en reaktion fra det europæiske samfund. Apple må forstå, at de har et medansvar for at sikre en bred og varieret kunstnerisk og kulturel kommunikation, og at markedskræfterne og befolkningernes frihed til at vælge er tilstrækkeligt til at kontrollere, hvad folk kan tåle at se, høre eller læse.

I de danske journalisters forslag til en udtalelse fra årsmødet opfordres EFJ’s ledelse derfor til at kræve, at EU-Parlamentet tager skridt til at undgå denne form for censur.

 

Læs hele forslaget til EFJ’s årsmøde fra Dansk Journalistforbund herunder:

 

Motion proposed by the Danish Union of Journalists (DJ)

EFJ general meeting in Verviers, 13-15 May 2013

We urge that Apple’s censorship of books and other journalism and information be stopped immediately.

In the autumn of 2012, Apple censored documentary books by the Danish writer Peter Øvig Knudsen on the Danish hippie movement.

Initially, Apple's digital bookstore iBooks refused to sell Peter Øvig Knudsen's ‘hippie’ books because of a series of documentary photographs of naked people. Peter Øvig Knudsen’s publishers then covered the bared breasts, buttocks and genitals in the many photographs with red apples. This satisfied Apple for a brief period.

Peter Øvig Knudsen drew attention to the censorship threat posed by Apple's rejection and their subsequent acceptance. Apple then once again removed the hippie books from both iBooks and the AppStore without explanation.

-       This sequence of events illustrates the major barriers to the free flow of information that have been brought about by Apple's market dominance. Through its size and attitude, Apple constitutes a real obstacle in relation to the distribution of cultural products.

-       The case clearly shows that the kind of dominant position in the market that Apple enjoys in relation to, for example, e-readers, can have unfortunate consequences.

Regrettably, there have recently been a number of cases of censorship. Naomi Wolf's "Vagina: A New Biography" fell victim to censorship and became "V **** a: A New Biography", while the Syrian book "The Proof of Honey", which featured a naked bottom on the cover, was removed from sale. The Danish author Michael Næsted Nielsen has had a picture of a naked man removed from the cover of his book, and countless other examples can be mentioned from the recent past.

It must be emphasised that EFJ takes very seriously the growing trend towards censorship in cyberspace. Private companies may be said to have a right to adhere to their own values ​​and business models and decide which books they want to publish, but when such a dominant player as Apple or others use their values ​​to create a marked degree of self-censorship by writers, this calls for a response from European society.

In Europe, we have a tradition of a free and independent press and uncensored artistic and cultural communication. Printers, publishers and cultural communicators have up until now taken responsibility for diversity and for what has been published. Apple and other publishers of a certain size must understand that they are now responsible for ensuring diverse artistic and cultural communication, and that market forces and people's freedom of choice and judgment are sufficient to control what people can tolerate to see, hear or read.

The EFJ GM demands that the EFJ Steering Committee urges the European Parliament to take action and prevent censorship, and to prevent market dominance resulting in the censorship of free communication.

 

Læs mere engelsksproget materiale om sagen på www.thedanishcase.dk


Kommentarer

© 2011-2012 Hippieselskabet  All rights reserved
Log ind